Zastosowanie

Wysokociśnieniowe elastyczne przewody hydrauliczne są stosowane w napędach i sterowaniach hydraulicznych do łączenia elementów przemieszczających się względem siebie w czasie pracy układu hydraulicznego.

Stosuje się je do wszystkich maszyn, w których czynnikami roboczymi są: oleje mineralne, emulsje wodno-olejowe, wodne roztwory glikolu, powietrze, woda.

 

Sposób oznaczania przewodów hydraulicznych wysokociśnieniowych

Właściwe wykonanie i dostawa przewodów hydraulicznych wg Państwa zamówienia, zależy od jasnej identyfikacji Państwa wymagań. Prosimy o zamawianie naszych przewodów wg zasad opisanych w tym katalogu.

System oznaczeń

a

b

c

d

e

f

/

g

h

h

/

i

-

j

k

l

m

n

o

p

a – oznaczenie literowe systemu dla lewej strony przewodu:

       P i H system metryczny

       C i G system calowy

b – oznaczenie cyfrowe typu końcówek dla lewej strony przewodu:

       P0 końcówka oczkowa

       P1 końcówka kulista współpracująca z gniazdem 24°

       P2 końcówka z gniazdem 24°

       P3 końcówka rurkowa pod pierścień zacinający do współpracy z gniazdem 24°

       P4 końcówka do uszczelnień czołowych

       P5 – końcówka z zewnętrznym stożkiem 24° i pierścieniem uszczelniającym typu “O”

       P6 – końcówka kulista współpracująca z gniazdem 60°

       P7 – końcówka wtykowa

       P8 – końcówka ze stożkiem 74° zewnętrznym

       P9 – końcówka ze stożkiem 74° wewnętrznym

       H1 – końcówka współpracująca z gniazdem wg PN-64 /M-73101

       H2 – końcówka z gniazdem 60°

       H3 – końcówka kulista (wersja WNP)

       C0 – końcówka oczkowa

       C1 – końcówka kulista, współpracująca z gniazdem 60° i gwintem BSP

       C2 – końcówka z gniazdem 60° i gwintem BSP

       C3 – końcówka z gwintem stożkowym BSP

       C4 – końcówka kołnierzowa SAE J518

       C5 końcówka do uszczelnień czołowych i gwintem BSP

       C6 – końcówka z gwintem zewnętrznym UNF

       C7 – końcówka z gwintem stożkowym zewnętrznym NPTF

       C8 – końcówka ze stożkiem 74° zewnętrznym i gwintem UNF

       C9 końcówka z gniazdem 74° i gwintem UNF

       G1 – końcówka z gwintem BSP wg DIN 3852

       G2 – końcówka prosta ze stożkiem 60° i gwintem BSP

c – oznaczenie cyfrowe kąta wygięcia końcówki strony lewej przewodu:

       1 – prosta

       2 – 90°

       3 67,5°

       4 60°

       5 45°

       6 30°

       7 22,5°

       8 75°

d – jak a (dla strony prawej przewodu)

e – jak b (dla strony prawej przewodu)

f – jak c (dla strony prawej przewodu)

g – oznaczenia cyfrowe typu węża :

       1 jednooplotowy

       2 dwuoplotowy

       3 wielospiralny wg DIN 20 023 Typ 4SP

       4 – wielospiralny wg DIN 20 023 Typ 4SH

       5 – rezerwowy

       6 – teflonowy

Poniższa tabela, powinna być pomocna przy doborze typu węża (poz. g w oznaczeniu przewodu) na nominalne ciśnienie pracy przewodu hydraulicznego.

Końcowy dobór węża zależy od wielu czynników, głównie od rodzaju ciśnienia (statyczne, dynamiczne) oraz temperatury czynnika roboczego i jego stężenia oraz temperatury otoczenia. Także odpowiednie przepisy prawne, muszą zostać również uwzględnione. Jeśli podane tu informacje nie zadowolą Państwa, prosimy o kontakt z WARYŃSKI-OSTRÓW.

Dane techniczne węży

 DN

Ciśnienie robocze

wg systemu oznaczeń g

Minimalny promień

gięcia

 

[mm]

 

[MPa]

wg DIN 20 022

Typ 1ST/SN/ Typ 2ST/SN/

wg PN-91/C-94250/60

Typ 1            Typ2

wg DIN 20 023

 

Typ 4SP       Typ 4SH

06

22,5

40,0

1

-

-

2

-

-

-

-

100

100

08

21,5

35,0

1

-

-

2

-

-

-

-

115

115

10

18,0

33,0

44,5

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

130

130

180

13

16,0

27,5

41,5

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

180

180

230

16

13,0

25,0

35,0

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

200

200

250

20

10,5

21,5

35,0

42,0

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

240

240

300

280

25

8,8

16,5

28,0

38,0

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

300

300

340

340

32

6,3

12,5

21,0

32,5

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

420

420

460

460

40

5,0

9,0

1

-

-

2

-

-

-

-

500

500

50

4,0

8,0

1

-

-

2

-

-

-

-

630

630

h – oznaczenie cyfrowe odmiany końcówki wg niniejszego katalogu dla strony lewej przewodu

h – oznaczenie cyfrowe odmiany końcówki wg niniejszego katalogu dla strony prawej przewodu

i – wyróżnik wielkości średnicy przewodu

j – długość przewodu w [mm]

Do oznaczania długości naszych przewodów hydraulicznych przyjęliśmy zasadę zgodną z SAE, wg której jest podawana całkowita długość przewodu mierzona pomiędzy wyjściami końcówek.

 

Przykłady wymiarowania długości przewodów

 

Tolerancje długości przewodów

Długość przewodu hydraulicznego

[mm]

Tolerancja wykonania

[mm]

do 300 mm

+ 5

300 mm do 1000 mm

+ 10

od 1000 mm do 3000 mm

± 15

ponad 3000 mm

± 1 %

k – "K" kąt skręcenia końcówek kątowych

l – wielkość kąta skręcenia końcówek kątowych w [° ]

Określanie kąta skręcenia końcówek kątowych

Przewody hydrauliczne z końcówkami na obu końcach standardowo montowane są tak, że wyjścia tych końcówek leżą w jednej płaszczyźnie i skierowane są w jednym kierunku. Inne wzajemne położenie kątowe końcówek musi być zaznaczone (poz. k i l w oznaczeniu przewodu). Kąt skręcenia końcówek jest mierzony przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tak jak to jest pokazane na rysunku poniżej, w którym ten kąt wynosi 150° . Przy zamawianiu przewodów, w oznaczeniu należy podać kąt w stopniach, poprzedzony literą K.

Tolerancja kąta skręcenia między końcówkami kątowymi ± 5°

 

m – "S" oplot ochronny (sprężyna) na całej długości gumy

Osłona ochronna dla przewodów musi zostać określona z wyszczególnieniem jej długości. Generalnie, jest ona stosowana na całej długości przewodu, wtedy w oznaczeniu przewodu podajemy tylko literę S, jeśli jest ona krótsza, należy podać jej długość:

n – długość oplotu w [cm]

o – "Y" oznaczenie końcówki kątowej o nietypowej (nie ujętej w katalogu) długości ramienia

p – długość ramienia kątowej końcówki (innej niż standardowa) w [cm]

 

Przykłady oznaczeń:

P11P11/111/10- 1000S

P12C41/367/25-3000

P52C95/261/13-5000 K270 S100 Y12